Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamike
 
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamike
 
more  
Abstract
Znano je, da lahko širokospektralno vzbujanje strukture z izrazito lastno dinamiko povzroci porušitev zaradi dinamicnega napetostnega stanja v materialu. Sprememba dinamskih lastnosti strukture ima tako direkten vpliv na cas do porušitve.

V sklopu magistrske naloge boste proucili razlicne možnost optimizacije casa do porušitve na podlagi sprememb lastne dinamike proucevane strukture. K optimizacji se lahko pristopi tako numericno kot eksperimentalno.
Page created in 13 ms. Privacy