Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Izračun togosti kotalnih ležajevPovzetek
Pravilen popis dinamskih lastnosti kotalnih ležajev predstavlja dandanes še vedno velik izziv. Razlog je v njihovi nelinearnosti, ki je posledica časovno in obremenitveno spreminjajočih se kontaktnih stanj med kotalnimi elementi in obema obročema. V nalogi je potrebno preučiti različne načine popisa dinamskih lastnosti kotalnih ležajev in s pomočjo lastne kode razviti program za izračun togosti kotalnih ležajev.