Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Izračun togosti kotalnih ležajev
 
Izračun togosti kotalnih ležajev
 
more  
Abstract
Pravilen popis dinamskih lastnosti kotalnih ležajev predstavlja dandanes še vedno velik izziv. Razlog je v njihovi nelinearnosti, ki je posledica časovno in obremenitveno spreminjajočih se kontaktnih stanj med kotalnimi elementi in obema obročema. V nalogi je potrebno preučiti različne načine popisa dinamskih lastnosti kotalnih ležajev in s pomočjo lastne kode razviti program za izračun togosti kotalnih ležajev.
Page created in 16 ms. Privacy