Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamikePovzetek
Platforma Arduino je v zadnjih letih bistveno pospešila razvoj majhnih samostojnih merilno-kontrolnih naprav. V okviru te naloge je treba razviti brezžičen distribuiran sistem temelječ na platformi Arduinu (ali podobno), ki bo namenjen meritvam in obdelavi podatkov strukturne dinamike. Potrebna znanja so: programiranje (Python, preprosti C), procesiranje signalov, strukturna dinamika.