Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamike
 
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamike
 
more  
Abstract
Platforma Arduino je v zadnjih letih bistveno pospešila razvoj majhnih samostojnih merilno-kontrolnih naprav. V okviru te naloge je treba razviti brezžičen distribuiran sistem temelječ na platformi Arduinu (ali podobno), ki bo namenjen meritvam in obdelavi podatkov strukturne dinamike. Potrebna znanja so: programiranje (Python, preprosti C), procesiranje signalov, strukturna dinamika.
Page created in 16 ms. Privacy