Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicije
 
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicije
 
more  
Abstract
V letu 2007 sta Frei in Osorio (Intrinsic time-scale decomposition: time–frequency–energy analysis and real-time filtering of non-stationary signals, Proceedings of the Royal Society A, 2007) predstavila t.i. lastno časovno-skalirno dekompozicijo. Namen naloge je osvojiti predlagani pristop in ga uporabiti za analizo vibracij. Raziskati je treba možnosti za identifikacijo strukturnih parametrov. (Vir slike: Frei in Osorio, 2007.)
Page created in 15 ms. Privacy