Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeAbstract
V letu 2007 sta Frei in Osorio (Intrinsic time-scale decomposition: time–frequency–energy analysis and real-time filtering of non-stationary signals, Proceedings of the Royal Society A, 2007) predstavila t.i. lastno časovno-skalirno dekompozicijo. Namen naloge je osvojiti predlagani pristop in ga uporabiti za analizo vibracij. Raziskati je treba možnosti za identifikacijo strukturnih parametrov. (Vir slike: Frei in Osorio, 2007.)