Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturAbstract
Lamelirane osno simetrične strukture so pogoste predvsem v elektromotorjih in alternatorjih, ter navadno pomembno vplivajo na lastno dinamiko preostale strukture. Uporaba simetrijskih robnih pogojev pri numerični modalni analizi je neprimerna. Zato naj se preuči možnost uporabe dinamike podstruktur in sklapljanja za namen zmanjšanja računskega časa.