Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinatPovzetek
Bimetalni ploskovnimi elementi so široko zastopani v industrijskih aplikacijah kot so: kombinirana električna zaščitna stikala. Funkcijo proženja stikalnih mehanizmov navadno izvaja bimetalni element, ki je zaradi temperaturnih obremenitev izpostavljen velikim pomikom in deformacijam pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi vztrajnostne sile. Študent se bo v okviru naloge seznanil z osnovami metode absolutnih vozliščnih koordinate ter v obliki lastne programske kode postavil model plošče, pri čemer bo upošteval poleg upogibnih tudi strižne deformacije.