Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinat
 
Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinat
 
more  
Abstract
Bimetalni ploskovnimi elementi so široko zastopani v industrijskih aplikacijah kot so: kombinirana električna zaščitna stikala. Funkcijo proženja stikalnih mehanizmov navadno izvaja bimetalni element, ki je zaradi temperaturnih obremenitev izpostavljen velikim pomikom in deformacijam pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi vztrajnostne sile. Študent se bo v okviru naloge seznanil z osnovami metode absolutnih vozliščnih koordinate ter v obliki lastne programske kode postavil model plošče, pri čemer bo upošteval poleg upogibnih tudi strižne deformacije.
Page created in 17 ms. Privacy