Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidomPovzetek
Pri obravnavi dinamskega odziva realnih struktur se velikokrat srečamo z strukturami v obdanih z fluidom kot npr: trup ladij, cevovodi, jedro in tuljave v energetskih transformatorjih itd. Preko interakcije s strukturo okoliški fluid vpliva predvsem na dinamski odziv strukture. V sklopu naloge bo potrebno integrirati t.i. Metodo Virtualnega Masnega Dodatka z klasičnimi lupinskimi končnimi elementi. V končni fazi bo sledila validacija metode, pri čemer se bo študent seznanil tudi metodami eksperimentalne modalne analize.