Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidom
 
Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidom
 
more  
Abstract
Pri obravnavi dinamskega odziva realnih struktur se velikokrat srečamo z strukturami v obdanih z fluidom kot npr: trup ladij, cevovodi, jedro in tuljave v energetskih transformatorjih itd. Preko interakcije s strukturo okoliški fluid vpliva predvsem na dinamski odziv strukture. V sklopu naloge bo potrebno integrirati t.i. Metodo Virtualnega Masnega Dodatka z klasičnimi lupinskimi končnimi elementi. V končni fazi bo sledila validacija metode, pri čemer se bo študent seznanil tudi metodami eksperimentalne modalne analize.
Page created in 17 ms. Privacy