Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Nelinearna analiza dinamskega odziva cilindričnih struktur
 
Nelinearna analiza dinamskega odziva cilindričnih struktur
 
more  
Abstract
Pri dinamski analizi cilindričnih struktur se velikokrat pojavi problem uklona dela strukture, pri čemer pri velikih deformacijah lahko pride do naležnega kontakta med dvema površinama. V okviru delo bo potrebno numerično okarakterizirati prenos sile preko cilindričnega meha med pralno grupa ter ohišjem pralnega stroja v odvisnosti od obratovalnih parametrov sistema. Model bo potrebno zasnovati v okviru metode končnih elementov v programskem okolju ANSYS – APDL.
Page created in 17 ms. Privacy