Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Vzbujanje s silo v zaprti zankiPovzetek
Ključna oprema pri eksperimentalnih raziskavah vibracijskega utrujanja in strukturne dinamike so elektro-dinamski stresalniki in pripadajoči krmilniki. Vibracijsko vzbujanje stresalnika se pogosto krmili v realnem času glede na odziv. Zelo uveljavljen pristop je krmiljenje v zaprti zanki glede na pospeške, izmerjene na glavi stresalnika oziroma na vpenjalu vzorca.

V okviru naloge je potrebno pripraviti eksperiment pri katerem se krmili širokospektralni vibracijski profil sile. Razviti in pripraviti je potrebno krmilno logiko, bodisi v LabView bodisi v Python-u.