Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Vzbujanje s silo v zaprti zanki
 
Vzbujanje s silo v zaprti zanki
 
more  
Abstract
Ključna oprema pri eksperimentalnih raziskavah vibracijskega utrujanja in strukturne dinamike so elektro-dinamski stresalniki in pripadajoči krmilniki. Vibracijsko vzbujanje stresalnika se pogosto krmili v realnem času glede na odziv. Zelo uveljavljen pristop je krmiljenje v zaprti zanki glede na pospeške, izmerjene na glavi stresalnika oziroma na vpenjalu vzorca.

V okviru naloge je potrebno pripraviti eksperiment pri katerem se krmili širokospektralni vibracijski profil sile. Razviti in pripraviti je potrebno krmilno logiko, bodisi v LabView bodisi v Python-u.
Page created in 13 ms. Privacy