Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Akumulacija poškodb pri utrujanju materialaPovzetek
Ponavljajoča se obremenitev lahko povzroči utrujanje materiala ter privede do porušitve. Analiza utrujanja materiala temelji na identifikaciji in štetju obremenitvenih ciklov. Pri klasičnem postopku se vsakemu ciklu pripiše doprinos poškodbe, nato pa se posamezne doprinose sešteje. Metode seštevanja ciklov temeljijo na različnih predpostavkah, ki močno olajšajo in pohitrijo postopek analize, vendar obenem tudi zanemarijo dejanske fizikalne vplive, kot so frekvenca vzbujanja, zaporedje obremenitev ipd. Ena najbolj uveljavljenih metod je preprosta hipoteza o linearni akumulaciji poškodb, Palmgren-Miner, v literaturi pa najdemo tudi metode drugih avtorjev, ki so običajno bolj zapletene.

Cilj naloge je izbor, pregled in primerjava obstoječih metod. S pomočjo osnovnih numeričnih analiz bi bil raziskan vpliv različnih parametrov in tipov obremenitev na končni rezultat. Na ta način pridobljeno znanje bo uporabno pri odločitvah glede izbire primerne metode za posamezen realni primer.