Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Šest prostostno zaznavalo pospeškovPovzetek
Zasnovati je potrebno merilno zaznavalo pospeškov za sočasen zajem šestih prostostnih stopenj. Naloga pokriva tri segmente. Prvi pokriva teorijo procesiranja merjenih signalov in značilnosti pri zaznavanju translacijskih in rotacijskih pospeškov. V drugem delu je potrebno izdelati napravo ter pripraviti numerično okolje za zajem in obdelavo podatkov v programskem jeziku Python. Zadnji del predstavlja analizo izmerjenih podatkov in primerjava rezultatov s komercialnimi paketi (Ansys, Abaqus...).