Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitvePovzetek
Iz večih zamaknjenih slik je možno rekonstruirati sliko večje resolucije. Na tem področju je narejenega že veliko. Namen naloge bi bil pregled obstojecih metod (kaj je dosegljivo, glavni problemi,…) in programiranje lastne kode izbrane metode v okolju python. Tekom naloge bi se študent spoznal z metodami interpretacije in analize slik, razpoznavo pomikov iz slik, interpolacijskimi metodami v 2D in metodami ostrenja v 2D ob prisotnem šumu. Poudarek bi bil predvsem na zadnjem delu (2D interpolacija in ostrenje). Možnosti uporabe na drugih področjih?