Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalov
 
Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalov
 
more  
Abstract
Predvidena je raziskava metod generacije naključnega signala za krmiljenje elektrodinamskih stresalnikov. V nalogi bo potrebno najprej teoretično raziskati razlike med generiranjem naključnega, pseudo naključnega in periodično naključnega signala. V drugem delu bo izbrane metode generiranja potrebno implementirati v programskem okolju python in preučiti razlike v hitrosti generacije. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vplivu frekvenčne širine generiranega signala.
Page created in 13 ms. Privacy