Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalovPovzetek
Predvidena je raziskava metod generacije naključnega signala za krmiljenje elektrodinamskih stresalnikov. V nalogi bo potrebno najprej teoretično raziskati razlike med generiranjem naključnega, pseudo naključnega in periodično naključnega signala. V drugem delu bo izbrane metode generiranja potrebno implementirati v programskem okolju python in preučiti razlike v hitrosti generacije. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vplivu frekvenčne širine generiranega signala.