Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1Povzetek
Predvidena je izgradnja enostavnega krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1 in pripadajočega vizualnega uporabniškega vmesnika v programskem okolju python. V okviru naloge je treba najprej osvojiti generacijo signalov (naključno vzbujanje in sinusni prelet) z mikrokrmilnikom Teensy3.1. Drugi del naloge obsega vzpostavitev vizualnega uporabniškega vmesnika, kjer lahko nastavimo parametre vzbujevalnega signala. Sistem v zadnjem delu naloge nadgradimo še z zaprtozančnim krmiljenjem na podlagi referenčnega poseškomera. Vir slike: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html