Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1Povzetek
Predvidena je izgradnja enostavnega krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1 in pripadajočega vizualnega uporabniškega vmesnika v programskem okolju python. V okviru naloge je treba najprej osvojiti generacijo signalov (naključno vzbujanje in sinusni prelet) z mikrokrmilnikom Teensy3.1. Drugi del naloge obsega vzpostavitev vizualnega uporabniškega vmesnika, kjer lahko nastavimo parametre vzbujevalnega signala. Sistem v zadnjem delu naloge nadgradimo še z zaprtozančnim krmiljenjem na podlagi referenčnega poseškomera. Vir slike: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html