Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1
 
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1
 
more  
Abstract
Predvidena je izgradnja enostavnega krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1 in pripadajočega vizualnega uporabniškega vmesnika v programskem okolju python. V okviru naloge je treba najprej osvojiti generacijo signalov (naključno vzbujanje in sinusni prelet) z mikrokrmilnikom Teensy3.1. Drugi del naloge obsega vzpostavitev vizualnega uporabniškega vmesnika, kjer lahko nastavimo parametre vzbujevalnega signala. Sistem v zadnjem delu naloge nadgradimo še z zaprtozančnim krmiljenjem na podlagi referenčnega poseškomera. Vir slike: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
Page created in 15 ms. Privacy