Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolicePovzetek
Metoda naključnega updata (random decrement) spada med klasične pristope identifikacije modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice. Vzbujanje iz okolice je naključno; merjeni odivi pa vsebujejo tudi šum. V okviru naloge je treba najprej osvojiti raziskavo Random decrement: identification of structures subjected to ambient excitation (Asmussen, JC and Ibrahim, SR and Brincker, Rune) iz leta 1998 in nato preveriti stanje znanosti danes.