Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice
 
Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice
 
more  
Abstract
Metoda naključnega updata (random decrement) spada med klasične pristope identifikacije modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice. Vzbujanje iz okolice je naključno; merjeni odivi pa vsebujejo tudi šum. V okviru naloge je treba najprej osvojiti raziskavo Random decrement: identification of structures subjected to ambient excitation (Asmussen, JC and Ibrahim, SR and Brincker, Rune) iz leta 1998 in nato preveriti stanje znanosti danes.
Page created in 16 ms. Privacy