Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
  Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko
  Aškerčeva cesta 6
  SI-1000 Ljubljana

 

E-naslov:
Telefon:

+386 1 4771 616 (prof.dr. Janez Možina, predstojnik katedre)

 

+386 1 4771 151 (laboratorij)

Telefaks:

+386 1 2518 567, +386 1 4253 049

 

Temeljni cilji katedre za optodinamiko in lasersko tehniko