Raba energije

Predavatelj:  prof. dr. Andrej Senegačnik (andrej.senegacnik@fs.uni-lj.si 313 01-4771-313)
izr. prof. dr Uroš Stritih (uros.stritih@fs.uni-lj.si N-3 01-4771-421)
Asistent: doc. dr. Boštjan Drobnič (bostjan.drobnic@fs.uni-lj.si S-I/67 01-4771-715)
izr. prof. dr Uroš Stritih (uros.stritih@fs.uni-lj.si N-3 01-4771-421)

Vsebina predmeta podaja tematiko vezano na učinkovito rabo energije v vseh sektorjih njene rabe, tako stavbnem kakor industrijskem. Podane so metode za evalvacijo učinkovite rabe energije, metode energetskega gospodarstva (managementa), uporaba energetskega knjigovodstva ter postopki za energijski pregled stavb in industrijskih procesov. Podani so kriterije rabe energije in energetska izkaznica. Za doseganje učinkovite rabe energije so podani ukrepi in metode za njeno povečanje, ki so ekonomsko ovrednotene. Predstavljen je model osnovnega ekonomskega vrednotenja energijskih investicijskihprojektov. Podan je model energijskih tokov v stavbah in industriji, ter model za napoved rabe energije. Podane so zahteve – ukrepi za dvig energijske učinkovitosti na lupini stavbe, napravah in sistemih ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode, tehnoloških procesih, itd. Posebej je izpostavljena raba energije v stavbnem sektorju in v industriji. Pojem industrijske proizvodnje se vedno nanaša na rabo energije in energentov. Predstavljeni so sistemi, ki to omogočajo. Poleg električne energije so proizvodnji še naslednji nosilci energij: goriva, vroča voda in para, ter vroči in komprimirani zrak. Ti nosilci energije se v tehnoloških procesih porabljajo neposredno ali posredno. Obravnavana je še tehnološka voda, priprava, uporaba in predpisi o izpustih v okolje. Pomembno poglavje so energetski pregledi, kjer so predstavljeni principi učinkovite rabe energije, postopki za poviševanje energijskih izkoristkov in temeljna načela izkoriščanja odpadnih toplot iz procesov. Podani so totalni energetski sistemi in njihova energijska učinkovitost z možnostjo energijske samooskrbe stavb. Specifičnemu industrijskemu prezračevanju, ki je običajno energijsko potratno, je posvečena zaključna vsebina predmeta.

Predavanja - raba v industriji

Predavanje 1
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanji 6 in 7

Kolokviji in izpiti

Rezultati kolokvijev
(študenti, ki imajo pozitivno skupno oceno vaj, se lahko prijavijo na izpit, kjer bodo opravljali še teoretični del izpita, ali vpisali še oceno kolokvijev iz teorije)

Vaje - raba v industriji

Navodila za vaje

Rešene naloge

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare