LTE

Laboratorij za termoenergetiko

Laboratorij za termoenergetiko je naslednik Kaloričnega laboratorija predvojnega Zavoda za strojništvo tedanje Tehniške fakultete. Sodeluje z vsemi slovenskimi termoelektrarnami, nadalje z energetsko intenzivnimi vejami industrije, z raziskovalnimi inštituti in vladnimi ustanovami. V preteklosti so bili pomembnejši člani laboratorija ali njegovi sodelavci: prof. Leopold Andree, prof. Boris Černigoj, višji pred. mag. Roman Povše, akademik prof. dr. Zoran Rant, prof. dr. Dušan Florjančič in prof. dr. Matija Tuma.

Člani laboratorija

 • Prof. dr. Mihael Sekavčnik
 • Izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
 • Doc. dr. Mitja Mori
 • Doc. dr. Boštjan Drobnič
 • Dr. Igor Kuštrin
 • Dr. Andrej Lotrič
 • asist. Rok Stropnik
 • Upok. prof. dr. Matija Tuma

Pedagoška dejavnost

 • Mentorstvo pri
  • diplomskih nalogah (predlogi tem diplomskih nalog)
  • doktorskih disertacijah
 • Razvojno-raziskovalni program, I. stopnja:
  • Energije in okolje
  • Energetski stroji in naprave
 • Razvojno-raziskovalni program, II. stopnja:
  • Energetski sistemi
  • Gospodarjenje z energijo
  • Generatorji toplote
  • Goriva in zgorevanje
 • Projektno-aplikativni program:
  • Energetika in okolje
  • Energetska proizvodnja
  • Raba energije
  • Učinkovitost in zanesljivost energetskih sistemov
  • Napredne tehnologije v energetiki

Raziskovalna dejavnost

 • Zgorevanje, dimni plini in okolica
 • Ekološko sprejemljiva raba domačih goriv
 • Izboljšanje zgorevanja
 • Turbinski stroji
 • Plinski in parni procesi
 • Posebni krožni procesi
 • Sočasna priprava električne energije in toplote
 • Zanesljivost delovanja termoelektrarn
 • Gorivne celice in vodikove tehnologije

Strokovna dejavnost

 • Sodelovanje pri načrtovanju in gradnji novih ter pri posodabljanju obstoječih energetskih objektov, kot so: termoelektrarne, visokotlačni industrijski kotli, različni industrijski energetski in procesni sistemi
 • Meritve na energetskih postrojenjih in presoja energetskih procesov
 • Smotrna raba energije v industriji
 • Analiza življenjskih ciklov (LCA)