Katedra

Katedra za energetsko strojništvo se po pedagoški, raziskovalni in strokovni plati ukvarja:
  • s pretvorbami energij od primarnih energetskih virov (obnovljivi in neobnovljivi) do končne energije (mehansko delo, električna energija, toplota) in z racionalno rabo te energije,
  • z energetskimi stroji in napravami, kot so: motorji z notranjim zgorevanjem, vetrnice, plinske, parne in vodne turbine, črpalke in kompresorji, parni kotli in industrijski prenosniki toplote,
  • s kompleksnimi energetskimi postrojenji, kot so: hidro- in termoelektrarne, ter različni tehnološki procesi.


Laboratoriji

Katedro za energetsko strojništvo sestavljajo trije laboratoriji:

Laboratorij za
termoenergetiko

Laboratorij za
vodne turbinske stroje

Laboratorij za
toplotne batne stroje
pokriva področja zgorevanja, pridobivanja toplote in predelave toplote v mehansko delo.

pokriva področje pridobivanja mehanskega dela iz energije vode in vetra ter črpalk, turbin, ventilatorjev in kompresorjev.

pokriva področje pridobivanja mehanskega dela v motorjih z notranjim zgorevanjem in letalskih motorjev.

Osebje

Katedro za energetsko strojništvo vodi prof. dr. Mihael Sekavčnik, poleg njega pa osebje katedre sestavlja še 16 pedagoških delavcev, 5 strokovnih in znanstvenih sodelavcev ter 5 mladih raziskovalcev.

Mednarodno sodelovanje

Laboratorij za termoenergetiko je v obdobju od 2012 do 2015 sodeloval v mednarodnem raziskovalnem projektu FluMaBack, ki ga znotraj 7. okvirnega projekta sofinancira EU.