Katedra

Katedra za energetsko strojništvo se po pedagoški, raziskovalni in strokovni plati ukvarja:
  • s pretvorbami energij od primarnih energetskih virov (obnovljivi in neobnovljivi) do končne energije (mehansko delo, električna energija, toplota) in z racionalno rabo te energije,
  • z energetskimi stroji in napravami, kot so: motorji z notranjim zgorevanjem, vetrnice, plinske, parne in vodne turbine, črpalke in kompresorji, parni kotli in industrijski prenosniki toplote, vodikove tehnologije in baterije,
  • s kompleksnimi energetskimi postrojenji, kot so: hidro- in termoelektrarne, ter različni tehnološki procesi.

Laboratoriji

Katedro za energetsko strojništvo sestavljajo trije laboratoriji:

Laboratorij za
termoenergetiko

Laboratorij za
vodne in turbinske stroje

Laboratorij za
motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost
pokriva področja zgorevanja, pridobivanja toplote in predelave toplote v mehansko delo ter uporabe vodikovih tehnologij v energijski oskrbi.

pokriva področje pridobivanja mehanskega dela iz energije vode in vetra ter črpalk, turbin, ventilatorjev in kompresorjev.

pokriva področje pridobivanja mehanskega dela v motorjih z notranjim zgorevanjem ter hibridnih in popolnoma električnih pogonskih sklopih.

Osebje

Katedro za energetsko strojništvo vodi prof. dr. Mihael Sekavčnik, poleg njega pa osebje katedre sestavlja še 17 pedagoških delavcev, 4 strokovni in znanstveni sodelavci ter 10 mladih raziskovalcev.

Mednarodno sodelovanje

Laboratorij za termoenergetiko je v obdobju od 2012 do 2015 sodeloval v mednarodnem raziskovalnem projektu FluMaBack, ki ga je znotraj 7. okvirnega programa sofinancirala EU.
Laboratorij za termoenergetiko sodeluje v obdobju od 2016 do 2019 v mednarodnem raziskovalnem projektu HyTechCycling, ki ga sofinancira EU znotraj okvirnega programa Obzorje 2020.
Laboratorij za termoenergetiko sodeluje v obdobju od 2016 do 2020 v mednarodnem raziskovalnem projektu SustainHuts, ki ga sofinancira EU znotraj programa LIFE.