Univerza v Ljubljani

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Katedra za modeliranje
v tehniki in medicini

Fakulteta za strojništvo


Spletna stran Katedre za modeliranje v tehniki in medicini se je preselila na
Chair of Modelling in Engineering Sciences and Medicine website has moved to

http://kmtm.fs.uni-lj.si

Samodejno boste tja preusmerjeni v 5 sekundah.
You will be automatically redirected in 5 seconds.