University of Ljubljana
Faculty of Mechanical Engineering


CENTER FOR ENERGY AND
 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Telephone.: +386 1 4771 200
Fax: +386 1 2518 567

 


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo


CENTER ZA ENERGETSKE IN
EKOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telelefon: 01 4771 200
Fax: 01 2518 567

Enter

© CEET 2001.

Vstopi